Waar ben jij bang voor en wat zou je willen veranderen?

Angst & programmering
Conditionering en deconditionering

Human Design en conditionering, het ligt voor iedereen op een ander gebied.
Conditionering kan heel diepgaan.

Angst en programmering spelen hierbij een essentiële rol. Deze twee zorgen ervoor of we wel of niet veranderen, of juist terugvallen in bestaande patronen. Keuzes niet durven maken, een bepaalde lifestyle vasthouden, niet lekker in ons vel zitten of tegen een burn-out aanzitten. Misschien wel in een relatie blijven zitten waarvan we diep van binnen weten dat deze ons geen goed doet.

Angst kan ons afremmen om actie te ondernemen. Je brein is geprogrammeerd op veiligheid, zo min mogelijk risico’s nemen en vooral blijven doen wat we al jaren hetzelfde doen. Voor ons brein heeft veranderen dan ook geen prioriteit, mits het belangrijk genoeg is. Angst is ons eerste overleving systeem dat al komt vanuit de oertijd en datzelfde prehistorische systeem bestuurt ons nog elke dag.

Iedereen ervaart angst, de ene persoon meer dan de ander maar we zijn allemaal geprogrammeerd vanuit angst. Angst die ons belemmerd en ons niet verder brengt.  Wanneer we door angst gedreven worden staat het onze ontwikkeling in de weg.

Voorbeelden van angsten die we kunnen ervaren:

  • Ben ik wel goed genoeg
  • Kan ik dit wel
  • Ik ben niet slim genoeg
  • Ik sta vast voor gek
  • Ik ben bang om mijn dierbaren kwijt te raken
  • Ik ben bang om alleen te zijn, eenzaamheid
  • Ik ben bang voor het onbekende
  • Ik ben bang om het niet goed te doen
  • Verlies ik mijn baan
  • Kom ik in geldnood

Vanuit nature en nurture is angst een programmering van ons brein maar het helpt ons ook overleven en beschermen.

Van nature hebben we bepaalde angsten, aangeboren gedrag, zoals dat een tijger en een slang gevaarlijk voor ons zijn. Onze natuurlijke angst.

Nurture is wat we hebben aangeleerd. Wat we hebben aangeleerd kunnen we ook weer afleren.

Wist je dat we 95-98% van onze beslissingen nemen vanuit ons onderbewuste systeem? Ons intelligente systeem heeft hier geen invloed op.

Zou het niet veel slimmer zijn om ons intelligente systeem anders in te gaan zetten en daarmee balans te gaan creëren tussen ons bewuste intelligente systeem en het onderbewuste automatische niet intelligente systeem?

Wil je meer weten over conditionering en de-conditionering? Lees dan vooral mijn volgende blogs…

Mooie dag en liefs, Marcelle
Energetisch therapeut, Barneveld
Human Design – Healing & Bewustwording